Aktualna sytuacja w polskiej branży gamedev, a rozwój projektu AWSG 

Obecne zawirowania na arenie międzynarodowej oraz problemy związane z pandemią nie wpłynęły negatywnie na branżę gier w Polsce, a wręcz można mówić o dodatkowym impulsie rozwojowym, jakim było zwiekszone zapotrzebowanie na rozrywkę w okresie izolacji i kwarantann. Na podstawie danych prezentowanych przez Game Industry Conference ( https://gic.gd/d/The_Game_Industry_of_Poland_report_2021.pdf ) można stwierdzić, że wciąż trwa dobra passa… Read More »Aktualna sytuacja w polskiej branży gamedev, a rozwój projektu AWSG 

Motywacja w branży gier

Nie ma idealnego sposobu, aby zrozumieć, dlaczego dana osoba robi to, co robi, ponieważ – przez większość czasu – nie jesteśmy w stanie świadomie zidentyfikować przyczyny. Mając to na uwadze, psychologia opracowała kilka bardzo użytecznych modeli, które znajdują swoje zastosowanie w branży gier wiele zastosowań. Projektowanie gier pod kątem motywacji jest kluczową rzeczą dla każdego… Read More »Motywacja w branży gier

Rola prac badawczo rozwojowych

Zespoły badawczo-rozwojowe zawsze odgrywają krytyczną i ważną rolę we wprowadzaniu innowacji, definiowaniu i opracowywaniu rozwiązań, które mogą ułatwić wykonywanie krytycznych czynności w przedsiębiorstwie. Członkowie zespołów R&D są na każdym kroku zaangażowani w innowacje i wprowadzanie zmian do funkcjonujących standardów. Stosują pojawiające się i ewoluujące technologie i wdrażają rozwiązania dla każdego nowego wymagania.  Wprowadzanie innowacji to… Read More »Rola prac badawczo rozwojowych

Uczenie maszynowe

Program ASWG powinien poprawnie funkcjonować z odpowiednio dużą bazą danych i zestawem algorytmów właściwie z niej korzystających. Jednym z zastosowanych sposobów automatyzacji procesu interpretacji treści przez maszynę jest nauczanie maszynowe (Machine Learning). Przystosowanie bazy do korzystania z uczenia maszynowego polegało m. in. na przygotowaniu małej listy zdań treningowych z odpowiednimi parametrami, zrozumiałymi dla programu. Kolejnym… Read More »Uczenie maszynowe

Zebranie grupy badawczej

Po zakończeniu budowy narzędzia i wnikliwej analizie jego działania, zespół przystępuje do kluczowego elementu procesu badawczego, jakim jest przebadanie istotnej statystycznie grupy osób. Zadanie to wymaga koordynacji działań całej kadry badawczej i projektowej. Badania będą prowadzone w formie stacjonarnej i zdalnej w kilku dużych polskich miastach: Trójmieście, Bydgoszczy i Olsztynie. Ankieta przygotowana jest dla grupy… Read More »Zebranie grupy badawczej

Psychometria

Charakter projektu wymaga umiejętnego połączenia aspektu technicznego – budowy właściwych algorytmów i mechanizmów odpowiednio odczytujących decyzje graczy – oraz testów psychometrycznych, których wyniki dadzą możliwość wyciągnięcia właściwych wniosków z prowadzonego eksperymentu. Celem badania jest potwierdzenie przyjętej metody,dlatego wszelkie dane muszą być zgromadzone zgodnie z metodologią, a wnioski poparte rzetelną analizą. Nie tylko wyniki są dla… Read More »Psychometria

System zbierający informacje na temat podejmowanych decyzji

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania końcowego produktu jest system zbierania i odpowiedniej klasyfikacji informacji dotyczących podejmowanych w grze decyzji. Drugim jego zadaniem będzie analiza zebranych danych pod kątem właściwej interpretacji podejmowanych przez gracza działań, nie tylko w momencie wyboru kluczowych decyzji, ale również w całym czasie gry (sposób poruszania się, intensywność eksploracji i preferencje wyboru… Read More »System zbierający informacje na temat podejmowanych decyzji

Parowanie parametrów motywacyjnych

Przeprowadzenie badań naukowych z użyciem specjalnie skonstruowanych przez zespół narzędzi, pozwoli ostatecznie potwierdzić zdefiniowane i opracowane przez zespół parametry motywacyjne. Ich wzajemne relacje i spektrum wartości będą podstawą do budowy mechaniki właściwego odczytywania intencji gracza, podejmującego decyzje w grze. Kolejnym krokiem będzie odpowiednie dopasowanie tych parametrów do skonstruowanych wpisów w istniejącej bazie danych projektu. Jest… Read More »Parowanie parametrów motywacyjnych

Symulacja rozgrywki

Jednym z głównych założeń działania systemu AWSG jest jego modułowość i elastyczność. Tylko dzięki takiej konstrukcji program będzie w stanie odpowiednio dostosować się do preferencji odbiorcy (gracza). Aby spełnić ten warunek konieczne jest taka architektura bazy, która pozwoli na szybkie, logiczne i konsekwentne łączenie wybranych elementów. Symulacja rozgrywki opiera się na systemie logicznych ścieżek i… Read More »Symulacja rozgrywki

Kilka informacji o projekcie…

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego produktu w postaci cyfrowej gry fabularnej o każdorazowo unikatowej generowanej treści. Stanowić będzie ona najważniejszy rezultat projektu w postaci ulepszonego produktu. Projekt będzie miał jeszcze drugi istotny cel: opracowanie technologii umożliwiającej tworzenie takich gier w postaci systemu automatycznego generowania fabuły w oparciu o wygenerowany świat gry. Będzie to innowacja… Read More »Kilka informacji o projekcie…