Uczenie maszynowe

  • by

Program ASWG powinien poprawnie funkcjonować z odpowiednio dużą bazą danych i zestawem algorytmów właściwie z niej korzystających. Jednym z zastosowanych sposobów automatyzacji procesu interpretacji treści przez maszynę jest nauczanie maszynowe (Machine Learning). Przystosowanie bazy do korzystania z uczenia maszynowego polegało m. in. na przygotowaniu małej listy zdań treningowych z odpowiednimi parametrami, zrozumiałymi dla programu. Kolejnym krokiem było zwiększenie ilości wpisów w bazie zdań użytych do nauki.

Machine learning, poprzez swoje możliwości adaptacji i szybkiej analizy dużych ilości danych, posiada olbrzymi potencjał, przydatny w rozwoju nowych technologii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *