Zebranie grupy badawczej

  • by

Po zakończeniu budowy narzędzia i wnikliwej analizie jego działania, zespół przystępuje do kluczowego elementu procesu badawczego, jakim jest przebadanie istotnej statystycznie grupy osób. Zadanie to wymaga koordynacji działań całej kadry badawczej i projektowej. Badania będą prowadzone w formie stacjonarnej i zdalnej w kilku dużych polskich miastach: Trójmieście, Bydgoszczy i Olsztynie. Ankieta przygotowana jest dla grupy o zróżnicowanym profilu demograficznym, oraz stopniu zaangażowania w rozrywkę, jaką są gry komputerowe.

Jednym z kroków zaplanowanych przed rozpoczęciem właściwego badania był test na mniejszej, wyselekcjonowanej grupie respondentów, by w praktyce potwierdzić prawidłowe działanie narzędzia. Ten krok pozwolił wykryć i usunąć wszelkie niedokładności w metodzie klasyfikacji wyników. Dzięki temu, obecna wersja ankiety w pełni odpowiada zakładanym standardom badania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *