Grupa docelowa dla gier opartych na proceduralnej generacji

Gracze, którzy lubią gry oparte na proceduralnej generacji, często są motywowani następującymi czynnikami: Grupa docelowa na podstawie Gamer Motivation Model od Quantic Foundry Gamer Motivation Model od Quantic Foundry to model, który dzieli graczy na 12 grup na podstawie ich motywacji do grania w gry wideo. Według tego modelu, gracze, którzy lubią gry oparte na… Czytaj dalej »Grupa docelowa dla gier opartych na proceduralnej generacji

Projektowanie mechanik w grze wykorzystującej proceduralną generację

Proceduralna generacja to technika tworzenia zawartości w grach wideo za pomocą zestawu reguł i algorytmów. Może być wykorzystywana do generowania różnych rodzajów zawartości, takich jak poziomy, postacie, przedmioty lub scenariusze. Projektowanie gier wykorzystujących proceduralną generację to złożony proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników. Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel wykorzystania proceduralnej generacji… Czytaj dalej »Projektowanie mechanik w grze wykorzystującej proceduralną generację

Walidacja w kontekście tworzenia technologii i gier video

Walidacja to proces weryfikacji, czy produkt lub usługa spełnia określone wymagania. W kontekście tworzenia technologii i gier video walidacja ma na celu zapewnienie, że produkt jest zgodny z oczekiwaniami użytkowników i spełnia wszystkie wymagania techniczne. Walidacja może być przeprowadzana na różnych etapach rozwoju produktu, od wczesnej fazy prototypowania, po fazę testów przedpremierowych. W przypadku gier… Czytaj dalej »Walidacja w kontekście tworzenia technologii i gier video

Projektowanie procesów generacji w grach wideo

Procesy generacji w grach wideo to mechanizmy, które automatycznie tworzą nowe treści w grze. Mogą one być wykorzystywane do budowy różnych elementów, takich jak świat gry, postacie, przedmioty lub wydarzenia. Procesy generacji mogą być wykorzystywane do różnych celów. Mogą służyć do zwiększenia regrywalności gry, do tworzenia niepowtarzalnych doświadczeń dla graczy lub jako narzędzie developerskie upraszczające… Czytaj dalej »Projektowanie procesów generacji w grach wideo

Tworzenie pluginów do Unreal Engine

Unreal Engine to potężne narzędzie do tworzenia gier, aplikacji i innych interaktywnych projektów. Umożliwia użytkownikom tworzenie złożonych i realistycznych światów wirtualnych. Jednak nawet tak elastyczny silnik jak Unreal Engine nie jest w stanie sprostać wszystkim potrzebom użytkowników. W tym celu tworzy się pluginy, które rozszerzają jego funkcjonalność. Ogólny proces tworzenia pluginu Ogólny proces tworzenia pluginu… Czytaj dalej »Tworzenie pluginów do Unreal Engine

Aktualna sytuacja w polskiej branży gamedev, a rozwój projektu AWSG 

Obecne zawirowania na arenie międzynarodowej oraz problemy związane z pandemią nie wpłynęły negatywnie na branżę gier w Polsce, a wręcz można mówić o dodatkowym impulsie rozwojowym, jakim było zwiekszone zapotrzebowanie na rozrywkę w okresie izolacji i kwarantann. Na podstawie danych prezentowanych przez Game Industry Conference ( https://gic.gd/d/The_Game_Industry_of_Poland_report_2021.pdf ) można stwierdzić, że wciąż trwa dobra passa… Czytaj dalej »Aktualna sytuacja w polskiej branży gamedev, a rozwój projektu AWSG 

Motywacja w branży gier

Nie ma idealnego sposobu, aby zrozumieć, dlaczego dana osoba robi to, co robi, ponieważ – przez większość czasu – nie jesteśmy w stanie świadomie zidentyfikować przyczyny. Mając to na uwadze, psychologia opracowała kilka bardzo użytecznych modeli, które znajdują swoje zastosowanie w branży gier wiele zastosowań. Projektowanie gier pod kątem motywacji jest kluczową rzeczą dla każdego… Czytaj dalej »Motywacja w branży gier

Rola prac badawczo rozwojowych

Zespoły badawczo-rozwojowe zawsze odgrywają krytyczną i ważną rolę we wprowadzaniu innowacji, definiowaniu i opracowywaniu rozwiązań, które mogą ułatwić wykonywanie krytycznych czynności w przedsiębiorstwie. Członkowie zespołów R&D są na każdym kroku zaangażowani w innowacje i wprowadzanie zmian do funkcjonujących standardów. Stosują pojawiające się i ewoluujące technologie i wdrażają rozwiązania dla każdego nowego wymagania.  Wprowadzanie innowacji to… Czytaj dalej »Rola prac badawczo rozwojowych

Uczenie maszynowe

Program ASWG powinien poprawnie funkcjonować z odpowiednio dużą bazą danych i zestawem algorytmów właściwie z niej korzystających. Jednym z zastosowanych sposobów automatyzacji procesu interpretacji treści przez maszynę jest nauczanie maszynowe (Machine Learning). Przystosowanie bazy do korzystania z uczenia maszynowego polegało m. in. na przygotowaniu małej listy zdań treningowych z odpowiednimi parametrami, zrozumiałymi dla programu. Kolejnym… Czytaj dalej »Uczenie maszynowe

Zebranie grupy badawczej

Po zakończeniu budowy narzędzia i wnikliwej analizie jego działania, zespół przystępuje do kluczowego elementu procesu badawczego, jakim jest przebadanie istotnej statystycznie grupy osób. Zadanie to wymaga koordynacji działań całej kadry badawczej i projektowej. Badania będą prowadzone w formie stacjonarnej i zdalnej w kilku dużych polskich miastach: Trójmieście, Bydgoszczy i Olsztynie. Ankieta przygotowana jest dla grupy… Czytaj dalej »Zebranie grupy badawczej