System zbierający informacje na temat podejmowanych decyzji

  • by

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania końcowego produktu jest system zbierania i odpowiedniej klasyfikacji informacji dotyczących podejmowanych w grze decyzji. Drugim jego zadaniem będzie analiza zebranych danych pod kątem właściwej interpretacji podejmowanych przez gracza działań, nie tylko w momencie wyboru kluczowych decyzji, ale również w całym czasie gry (sposób poruszania się, intensywność eksploracji i preferencje wyboru zadań z puli oferowanych mu przez grę). Analiza ta będzie możliwa tylko dzięki prawidłowo funkcjonującej matrycy, zawierającej wzorcowe, kontrolne dane, uzyskane po przeprowadzeniu badania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *