Psychometria

  • by

Charakter projektu wymaga umiejętnego połączenia aspektu technicznego – budowy właściwych algorytmów i mechanizmów odpowiednio odczytujących decyzje graczy – oraz testów psychometrycznych, których wyniki dadzą możliwość wyciągnięcia właściwych wniosków z prowadzonego eksperymentu. Celem badania jest potwierdzenie przyjętej metody,dlatego wszelkie dane muszą być zgromadzone zgodnie z metodologią, a wnioski poparte rzetelną analizą.

Nie tylko wyniki są dla nas ważne, ale również dokładność i funkcjonalność wykonanego przez nas narzędzia, aby w kolejnych etapach móc wykorzystać wszelkie wyciągnięte wnioski do rozwoju technologii AWSG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *