Kilka informacji o projekcie…

  • by

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego produktu w postaci cyfrowej gry fabularnej o każdorazowo unikatowej generowanej treści. Stanowić będzie ona najważniejszy rezultat projektu w postaci ulepszonego produktu.

Projekt będzie miał jeszcze drugi istotny cel: opracowanie technologii umożliwiającej tworzenie takich gier w postaci systemu automatycznego generowania fabuły w oparciu o wygenerowany świat gry. Będzie to innowacja technologiczna. W okresie trwałości projektu przy użyciu tej technologii wydane zostaną 2 kolejne gry. Łącznie planowane jest zatem wydanie co najmniej 3 gier wykorzystujących wyniki prac B+R.

Do zasadniczych funkcjonalności opracowanych gier należeć będą:

  • Automatyczne wytwarzanie fabuły i świata gry (miejsca, postaci, układu lokacji, parametrów opisujących cechy elementów świata) tworzących wewnętrznie spójną z poziomu użytkownika całość
  • Automatyczne dostosowywanie generowania nowych treści na podstawie analizy zachowań gracza

Opisywana innowacja jest innowacją produktową na skalę światową. Gracze na całym świecie poszukują ciekawych, wciągających gier mogących zapewnić im pożądaną rozrywkę. Dlatego odbiorcami, do których kierować będziemy innowacyjny produkt, są użytkownicy gier komputerowych i mobilnych z całego świata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *